Contacts

LEADERS

melnikov.jpg
Melnikov Leonid
President 

Tsyganov Valeriy - Executive Director
Kravtsov Evgeniy  - Secretary General

Bureau of the Presidium

Melnikov Leonid
Ageyenko Andrey 
Kizilov Sergey
Mamonov Mikhail
Nazarov Sergey
Novikov Dmitriy
Tsyganov Valeriy


ABOUT FEDERATION

Alpine Skiing and Snowboard Federation is a Russian public organization founded in 1996. Today Federation unites sports organizations from more the 40 regions of Russian Federation.
Alpine Skiing and Snowboard Federation provides conditions in Russia for mass development of alpine skiing and snowboarding and trains great sportsmen.


SPORTS

Alpine skiing
Snowboarding

CONTACTS
119991, Moscow, Luzhnetskaya emb., 8
Tel/Fax:  + 7 (495) 725-30-54,  + 7 (495) 725-30-55
Moscow, 2-d Zvenigorodskaya st., 13, bld. 15
Тел.:  +7 (499) 753-01-83
E-mail: info@fgssr.ru